Daitoryu aikijujutsu Takumakai - Lajikuvaus

Budo voidaan jakaa kahteen luokkaan, perinteiseen (kobudo) ja moderniin (gendai-budo). Judo, aikido, karate, kendo, shorinji kenpo jne. ovat modernia budoa. Perinteiseen budoon kuuluvat ennen vuotta 1867 perustetut japanilaiset tyylisuunnat esimerkiksi monet aikijujutsu, jujutsu, jojutsu ja kenjutsu koulukunnat. Suomessa opetusta tarjoaa kolme aitoa kobudokoulukuntaa, joiden opetusohjelmassa on aseetonta itsepuolustusta: Daito ryu aikijujutsu, Hontai yoshin ryu ja Taura muso ryu. Näistä kaksi ensin mainittua kuuluvat Japanin vanhan budon liittoon, jonka nimi on Nihon kobudo kyokai. Siihen kuuluu kaikkiaan noin 100 eri kobudo koulukuntaa, joiden historia on todistetusti aito. Nihon kobudo kyokai järjestää vuosittain Tokiossa suuren katselmuksen, jossa koulukunnat esittäytyvät. Osanottajien määrä on niin suuri, että kukin koulukunta pääsee estraadille yleensä vain joka toinen vuosi. Tästä huolimatta näytös kestää aamu varhaisesta iltamyöhään. Jokaiselle kobudo koulukunnalle on kunnia-asia osallistua näytökseen. Daito ryu aikijujutsu esiintyy näytöksessä vuosittain. Daito ryu aikijujutsu on aseettomista kobudolajeista harrastajamäärältään suurin, alkuperältään vanhin ja myös maineikkain.

Monet muut tunnetut tyylisuunnat ovat hyötyneet Daito ryu aikijujutsun korkeatasoisista tekniikoista, tehokkaista harjoitusmenetelmistä ja lajin mestareista. Esimerkiksi aikidon kehittäjä, Morihei Ueeshiba, harjoitteli ja opetti noin 20 vuotta Daito ryu aikijujutsua ennen oman tyylisuuntansa perustamista. Osa aikidon tekniikoista on itse asiassa Daito ryuta. Jigoro Kanon lanseeraama laajalle levinnyt judo saa kiittää alkutaipaleensa menestyksestä Daito ryu aikijujutsu mestaria Shiro Saigoa. Judon syntyvaiheessa Jigoro Kano järjesti näytösotteluita uuden Kodokan judon harjoittelijoiden ja muiden tyylisuuntien edustajien välillä saadakseen lisää mainetta Kodokan judolleen. Shiro Saigo voitti näissä otteluissa muiden tyylisuuntien edustajat käyttäen Daito ryu aikijujutsua. Tämä kasvatti judon suosiota tuoden runsaasti lisää harjoittelijoita judon pariin. Shiro Saigo myös opetti Kodokanissa kehittäen judon tekniikoita ja harjoitusmenetelmiä. Judon tekniikoista muun muassa yama arashin sanotaan olevan peräisin Daito ryusta.

Daito ryu aikijujutsun erottaa muista tyylisuunnista aikin käyttö. Aiki on japanilainen sana ja se kirjoitetaan kahdella japanilaisella kirjoitusmerkillä. Ai tarkoittaa harmonisointia ja sulautumista. Ki tarkoittaa energiaa, mieltä ja henkeä. Aiki -sanan synty on läheisessä yhteydessä Daito ryu aikijujutsuun. Aiki on tärkeä konsepti aikijujutsussa. Vastustajan Ki:n voittamiseksi sen kanssa täytyy ensin sulautua.

Jujutsu tekniikat perustuvat rationaalisiin fyysisiin liikkeisiin. Aiki taas perustuu mielen ja hengityksen liikkeisiin. Me voimme oppia jujutsu tekniikoita niin että opettaja näyttää tekniikan ja me katsomme mitä opettaja tekee. Aiki tekniikoita on kuitenkin mahdotonta oppia tällä tavoin. Ainoa tapa oppia aiki tekniikoita on saada opettajalta “fiilis”, miltä aiki tuntuu. Opettajan on heitettävä oppilas lukemattomia kertoja. Aikia harjoiteltaessa “maalaisjärki” joutuu usein koetukselle sillä niin tehokkailta tekniikat tuntuvat. Meidän on usein heitettävä vanhat uskomuksemme romukoppaan ja opeteltava kokonaan uusi tapa ajatella ja käyttää vartaloa. Daito ryu harjoittelu alkaa jujutsu tekniikoista. Harjoittelijan edistyessä jujutsu -tekniikoihin liitetään vähitellen aiki. Tätä yhdistelmää kutsutaan aikijujutsuksi. Rentouteen ja oman kehon vapauteen pyrkiminen tekniikoita tehdessä on erittäin oleellista Daito ryu aikijujutsua harjoiteltaessa.

Lähde ja lisätietoja: Fudoshin

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.