Ju-Jutsu (Englantilainen) - Lajikuvaus

Jujutsu on hyvin vanha itämainen taistelulaji, jonka harrastamisesta kehittyy usein elämäntapa. Jujutsu on monipuolinen laji, sillä voidaan ajatella, että loppujen lopuksi kaikki on jujutsua. Tekniikkaharjoituksen lisäksi Yawarassa harjoitettavaan jujutsuun kuuluu henkinen harjoittelu. Sisäisen energian eli Ki:n "löytäminen", kehittäminen sekä soveltaminen arkielämään kuuluu jujutsuun yhtä lailla kuin tekniikoiden harjoittelu salilla.

Jujutsun historiaa voidaan seurata taaksepäin joidenkin lähteiden mukaan jopa pari tuhatta vuotta. Jujutsun kultakausi sijoittuu 1200-1600 lukujen Japaniin, jossa samurait käyttivät sitä taisteluissa. 1600-luvulla tunnettiin kymmeniä eri koulukuntia (ryu). Opit olivat salaisia ja vain harvat suvut saivat opetusta tässä lajissa. Tuliaseiden kehityksen myötä jujutsu menetti valta-asemansa ja sen harjoittaminen siirtyi taistelukentiltä saleihin.

Tämän päivän jujutsu seuraa edelleen vuosisataisia perinteitä sovellettuna nykyaikaan. Jujutsussa on ikivanhoja tekniikoita jotka toimivat yhä, onhan ihmisen ruumiinrakenne pysynyt muuttumattomana. Tekniikoihin on lisätty nykyajan elinolojen ja aseiden edellyttämiä sovellutuksia. Nykyaikainen jujutsu on tehokas itsepuolustuslaji joka sisältää heittoja, potkuja, lyöntejä, lukkoja, hallintaotteita, hermopistepainallustekniikoita, asetekniikoita sekä kuatsua (ensiapu).

Lähde ja lisätietoja: Helsingin Yawara

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.