Ju-Jutsu (Jukido) - Lajikuvaus

Jukido on tehokasta itsepuolustusta korostava jujutsu–tyylisuunta, joka pohjautuu perinteiseen japanilaiseen sanzyu-ryu jujutsuun, mutta joka on saanut vaikutteita myös mm. judosta ja karatesta. Jukidon tekniikkavalikoimaan kuuluvat erilaiset heitot, kaadot, irtautumiset, lukot lyönnit, potkut, ja torjunnat. Tekniikoiden suoritustapa perustuu samoihin periaatteisiin kuin Kokondo karatessakin – kuzushiin, shorinjiin ja jushiniin.

Jukidoharjoitus koostuu tyypillisesti seuraavista osista: alkulämmittely ja venyttely, ukemiharjoitteet, paritekniikoina heitto-, itsepuolustus- ja otteluharjoitukset sekä yleinen lihaskuntoharjoittelu. Edellisten lisäksi Jukidoon kuuluu myös kataharjoittelu. Jukidon omien, parin kanssa tehtävien, katojen lisäksi harjoitellaan osittain samoja katoja kuin Kokondo karatessa. Jukidossa tutustutaan myös joidenkin perinteisten kobudo-aseiden - kuten bo, sai ja tonfa – käyttöön.

Jukido Jujutsu kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön IKA:an (International Kokondo Association). Suomessa harjoittelu on liitetty tällä hetkellä Kokondo karaten yhteyteen siten, että jukidotekniikoita harjoitellaan karatetekniikoiden ohella. Yhdessä molemmat lajit muodostavat loogisen kokonaisuuden, joka tähtää tehokkaaseen itsepuolustukseen turvallisia harjoitusmenetelmiä käyttäen.

Lähde ja lisätietoja: Kokondo Finland

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.