Karate (Kokondo) - Lajikuvaus

Kokondo on karate-jutsu –tyyppinen tyylisuunta, jossa yhdistyvät tehokkaaseen itsepuolustukseen tähtäävä harjoittelu sekä perinteistä budohenkeä vaalivat arvot ja asenteet. Harjoittelussa tärkeää on todenmukaisuus, mutta samalla turvallisuus.

Kokondon tekniikoiden suoritustapa ja dynamiikka perustuvat seuraaviin tekijöihin: kuzushi, shorinji ja jushin. Kuzushi tähtää vastustajan horjuttamiseen ja liikkeen aikaansaamiseen. Shorinji puolestaan viittaa pyöreiden ja suoraviivaisten tekniikoiden käyttöön ja soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Jushinilla tarkoitetaan vastustajan kehon jakamista vaaka- ja pystyakselien avulla. Akselit toimivat tällöin keskilinjoina, joihin tekniikat pyritään suuntaamaan.

Harjoittelu Kokondossa noudattaa perinteistä japanilaista budoetikettiä. Perustekniikka kuuluu jokaiseen harjoitukseen käsittäen käsi- ja jalkatekniikoita. Katan, ennalta määrättyjen liikesarjojen, harjoittelulla on varsin keskeinen rooli Kokondossa. Se painottaa liikkeiden yksityiskohtaista suorittamista, tulkintaa ja soveltuvuutta itsepuolustukseen (bunkai). Erilaiset parin kanssa tehtävät harjoitteet muodostavat kolmanen merkittävän osan. Yhden ja kolmen askeleen ottelulla (ippon- ja sanbon kumite) opetellaan etäisyyden, ajoituksen ja asentojen hallintaa. Vapaamuotoisessa itsepuolustusharjoittelussa (vapaaottelu), pyritään todenmukaisiin itsepuolustustilanteisiin. Tässä hyökkäykset voivat koostua lähes kaikistä mahdollisista hyökkäystavoista ja vastasuoritukset sisältävät koko harjoiteltavien tekniikoiden valikoiman. Lisäksi normaali harjoittelu sisältää erilaisia lihaskuntoa tukevia harjoitteita.

Asetekniikoiden harjoittelu jaetaan Kokondossa kahteen osaan: aseita vastaan tehtävään itsepuolustukseen ja perinteisillä Kobudo-aseilla tehtävään harjoitteluun. Kokondossa käytettäviä aseita ovat mm. sai, bo ja tonfa. Niiden harjoittelun ensisijaisena päämääränä on vahvistaa ilman aseita tehtävää tekniikkaa.

Kokondon harjoittelun johtoajatukset voidaan tiivistää kahteen virkkeeseen: ”Jokainen tekee parhaansa. Tilanteen mukainen reagointi.” Nämä ajatukset tekevat mielekästa kaikille, jotka haluavat oppia tehokasta itsepuolustusta.

Lähde ja lisätietoja: Kokondo Finland

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.