Senshido - Lajikuvaus

Senshido on nykyaikainen itsepuolustusjärjestelmä ja harjoittelumenetelmä. Sitä on pidetty eräänä maailman tehokkaimmista "Reality Based Self Defense" -lajeista.
Senshido keskittyy vain ja ainoastaan itsepuolustustaidon kehittämiseen.
Mitään vyö- tai tasoarvoja lajissa ei ole.
Harjoituksissa käydään kokonaisvaltaisesti läpi väkivaltatilanteet aina niiden synnystä juridiseen jälkipyykkiin asti.
Psykologiselta puolelta keskitymme pelon hallintaan, vaaratilanteiden havaitsemiseen ja ehkäisemiseen, aggressiivisen ihmisen kohtaamiseen ja harhautustaktiikoihin.

Fyysisesti Senshidon harjoittelu eroaa melko paljon tyypillisistä kamppailulajeista. Senshidossa ei harjoitella mitään ennalta määrättyjä tekniikoita tai liikesarjoja. Lisäksi kaikki harjoittelu on ns."elävää", eli harjoitusparin tehtävä on laittaa tosissaan ja oikeasti vastaan, aivan kuten oikeassa elämässäkin tapahtuu. Silti harjoitukset on suunniteltu turvalliseksi ja loukkaantumisriski on minimoitu.

Lähdeja lisätietoja: Snikt -kamppailuklubi

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.