Lajit, joita Inarissa on mahdollisuus harrastaa

Iaido (Muso Jikiden Eishin Ryu)
Liiton kotisivut: Suomen Iaido-Liitto ry
Seuran kotisivut: Hokuseikai r.y. (Ivalo)

Ju-Jutsu (Taura Muso Ryu Kobujutsu)
Seuran kotisivut: Hokuseikai r.y. (Ivalo)

Karate (Kokusai Shorinjiryu Karatedo)
Liittojen kotisivut: Suomen Karateliitto | Suomen Shorinji ryu Yhdistys
Seuran kotisivut: Hokuseikai r.y. (Ivalo)

Kobudo/Kobujutsu
Seuran kotisivut: Hokuseikai r.y. (Ivalo)

Mugen ryu Heiho
Seuran kotisivut: Hokuseikai r.y. (Ivalo)

Paini
Liiton kotisivut: Suomen Painiliitto
Seuran kotisivut: Lapin Lukko

Wushu/Kung-Fu (Tai Shin Mun)
Liiton kotisivut: Suomen Tai Shin Mun ry.
Seuran kotisivut: Inarin Tai-Shin-Mun ry

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.