Ju-Jutsu (Eurooppalainen) - Lajikuvaus

Jujutsu (ju=pehmeä, joustava, jutsu=tekniikka, taito) on eräs Japanissa 1500-luvulta lähtien käytetty yleisnimi aseettomille kamppailulajeille. Samaan aikaan on ollut käytössä myös muita nimityksiä kuten mm. yawara,kumiuchi, taijutsu. Japanissa erilaisia jujutsuntyylisuuntia oli erittäin paljon, koska moni oppilas perusti itse mestariasteen saatuaan uuden koulukunnan eli ryun ja antoi sille yleensä omaa kamppailunäkemystään kuvaavan nimen.

Alunperin jujutsu oli osa samuraiden sotataitoa, jossa tavoitteena oli vastustajan eliminoiminen mahdollisimman tehokkaasti tavalla tai toisella. 1700-luvulle tultaessa olot Japanissa olivat kuitenkin rauhoittuneet Tokugawa-shogunaatin pitkän vallassaolon ja taistelujen vähentymisen vuoksi. Tilaisuudet sotataitojen käytännön testaamiseen jäivät vähäisemmiksi. Jujutsulle kävi kuten muillekin japanilaisille kamppailulajeille samaan aikaan eli virisi ajatus taistelulaji-harjoittelun käyttämisestä henkisen kasvun välineenä ja samalla tekniikoiden esteettiseen suoritustapaan kiinnitettiin enemmän huomiota, ehkä myös tehokkuuden kustannuksella.

1800-luvun puolivälin jälkeen jujutsun harrastaminen alkoi Japanissa vähetä mm. yhteiskunnallisen murroksen ja ampuma-aseiden yleistymisen vuoksi. Osa lajinmestareista muutti tällöin ulkomaille ja alkoi opettaa ulkomaisia oppilaita mm. Englannissa, Ranskassa jaYhdysvalloissa. Tämän aikakauden tunnetuimpia jujutsusta edelleen kehittyneitä kamppailutaitoja ovat JUDO(Jigaro Kanon perustamana 1883) ja AIKIDO(Morihei Ueshiba 1930-luvulla).

Suomessa jujutsua on harrastettu hajanaisesti jo vuosisadan alusta lähtien. Varsinainen maihin nousu tapahtui kuitenkin vasta 1970-luvun lopulla AuvoNiinikedon toimesta. Viime vuosina uusia tyylisuuntiaon tullut runsaasti lisää ja harjoittelijoita on ympäri Suomea. Osa tyylisuunnista on ns. perinteisiä ja niillä on suorat yhteydet lajin emämaahan Japaniin: mm. Hontai yoshin ryu, Daito ryu Aikijujutsu ja Tauramusoryu. Japanin ulkopuolella edelleenkehittyneitä ja Suomessa tällä hetkellä harjoitettavia tyylisuuntia ovat ainakin : Juko-ryu, Hokutoryu, Saksalainen jujutsu, Connelly ryu ja Brasilialainen jujutsu.

Vaikka jujutsu on japanilaiselta perinteeltään puhdas taistelutaito, niin nykyharjoittelussa on vahva itsepuolustuksellinen painotus. Lisäksi osa jujutsu-tyylisuunnista harjoittaa aktiivisesti joko teknilliseen osaamiseen tai kamppailukykyyn perustuvaa kilpailutoimintaa.Harjoiteltava tekniikkavalikoima on erittäin laaja käsittäen lyöntejä, potkuja, heittoja, kaatoja,lukkoja, kuristuksia ja sidontoja sekä vastaliikkeitä erilaisia hyökkäyksiä vastaan. Myös erilaiset asetekniikat kuuluvat oleellisena osana jujutsuun, mutta pääpaino harjoittelussa varsinkin alkuvaiheessa on aseettomissa tekniikoissa. Mitä pidempään lajia harrastaa sitä tärkeämmäksi tulee myös harjoittelijan henkisen vahvuuden ja joustavuuden kehittäminen.

Lähde ja lisätietoja: Takado

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.