Karate (Shotokan-Ryu Kase Ha) - Lajikuvaus

Yoshitaka Funakoshin ja Taiji Kasen luoma Shotokan karate poikkeaa perinteisestä, kaikkein harrastetuimmasta Shotokan karaten haarasta, jota Japan Karate Association edustaa. Vaikka tyylistä on pitkään puhuttu, voidaan sanoa että vasta vuonna 2002 tämä tyylisuunta on myöskin virallisesti olemassa.

Karaten historiasta kiinnostuneille akatemian tyylin vaikuttajia voidaan jäljittää myös kauemmaksi, jolloin ketju olisi seuraava: Matsumura Sokon - Azato Yasutsune - Funakoshi Gichin - Funakoshi Yoshitaka - Kase Taiji. Matsumuran ja Azaton ase- ja karatetekniikkaan vaikutti Jigen-ryu miekkailutyyli, joten sen vuoksi Gichin Funakoshin karatetyyli poikkeaa muista Okinawan saaren tyyleistä. Matsumura, joka oli Okinawan kuninkaan henkivartija, jakoi kokemuksiaan japanilaisten Satsuma klaanin henkivartioiden kanssa, jotka olivat Jingen-ryu ken-jutsu mestareita. Sieltä ovat lähtöisin myös Shotokan tyylin laajat ja voimakkaat liikkeet.

Seuraavassa muutamia tyylisuunnalle tyypillisiä tekniikkaan liittyviä seikkoja. Nämä eivät missään tapauksessa kuvaa tyhjentävästi sitä, mutta kertovat etenkin karatea tunteville hieman sen periaatteista.

Kime

Termi tarkoittaa henkisen ja fyysisen voiman keskittämistä eli fokusointia. "More Kime", kuuluu sensei Kasen mieleen jäävä kannustus.

Kimessä yhdistyvät kaikki karaten opettamat perusasiat: vahva asento, haran eli "keskustan" käyttö, tehokas liikerata, rentous, voima, ajoitus, hengitys sekä tietysti kaiken läpäisevä tahto. Jos tekniikkaan halutaan hyvä kime, sille on annettava kaikki mikä kehosta ja mielestä lähtee.

Voimakkaan kimen kehittymiseen vaaditaan tietynlaisen energian löytämistä vuosien harjoittelun tuloksena. Taiji Kasen omien sanojen mukaan harjoittelijan on pyrittävä löytämään lukuisien toistojen joukosta ne tekniikat jotka ovat tuntuneet hyville ja etsimään tätä tunnetta yhä uudelleen.

Fudo-dachi

Tämä Yoshitaka Funakoshin kehittämä asento on SRKH-tyylissä kaikkein yleisimmin käytetty, vaikka se on muissa tyyleissä lähestulkoon tuntematon. Yoshitaka sensei oli tunnettu siitä että kaikki hänen luomansa uudistukset olivat käytännössä toimiviksi testattuja. Fudo dachi syntyi yhdistämällä hänen isänsä lempiseisonta kiba dachi ja kaikissa tyyleissä yleisesti käytetty zenkutsu dachi. Nykyisessä harjoittelussa Fudo dachilla korvataan zenkutsu dachi kokonaan. Näin varsinkin ylempien vöiden harjoittelussa.

Fudo sana tarkoittaa järkähtämätöntä ja vankkaa. Asento on matala ja se antaa hyvän mahdollisuuden liikkua lähes joka suuntaan. Fudo dachissa lantion liike on pieni, ja takajalan käyttö poikkeaa huomattavasti zenkutusu dachista. Lantion suuren liikkeen sijasta asennossa keskitytään keskustan voimakkaaseen käyttöön.

O'waza, chu waza, ko waza

Sanat tarkoittavat tekniikan liikerataa laajimmasta lyhimpään. Harjoittelu aloitetaan suurilla liikkeillä jotta lihaksisto kehittyisi ja keho oppisi liikeradan sen ääripäästä toiseen. Laajalla liikkeellä saavutetaan myös luonnollisesti maksimaalinen voima ja nopeus.

Kase kuvaa tätä harjoittelun vaihetta peruskouluksi ja samaan hengenvetoon toteaa myös, että se vaihe on käytävä perusteellisesti läpi ja kerrattava aika ajoin. Samalla luokalla ei kuitenkaan olla kuin vain tietyn aikaa kunnes on mentävä eteenpäin. Kasen sanoin, "On parempi kulkea 10 km ylöspäin kuin 10 km samalla tasolla. Ylöspäin mennessäsi maisema avartuu koko ajan, mutta tasamaalla näet saman verran ympärillesi vaikka kävelisit kuinka pitkälle."

Myöhemmin kun harjoittelijan keho ja energiantuotto ovat kehittyneet, ei maksimaalisen tehon aikaansaamiseksi tarvita enää pitkää liikerataa, vaan samaan tulokseen päästään myös ko wazalla. Päämääränä on se, että harjoittelija kykenee tuottamaan saman tehon jokaiseen tekniikkaan riippumatta siitä mistä se alkaa tai mihin se loppuu.

Kamae

Sana tarkoittaa valmiusasentoa ja asennetta. Harjoitteluvuosien myötä SRKH-tyylissä pyritään vapautumaan etenkin käsien pakollisesta sijoittamisesta mihinkään erityiseen suojausasentoon. Samoin pyritään eroon tavasta jossa passiivinen käsi vedetään kylkeen samalla kun toinen käsi suorittaa tekniikkaa tai että ylipäätään mitään tekniikka palautetaan rutiininomaisesti samaan paikkaan.

Tämän tavoitteena on, että raajat ovat vapaita työskentelemään itsenäisesti ja suorittamaan hyökkäys- ja puolustustekniikoita toisistaan riippumatta. Erilaisten valmiusasentojen tarkoituksena on toimia houkuttimena, hämäyksenä, suojauksena sekä rajata tai parantaa eri tekniikoiden suoritusmahdollisuuksia.

Seite ja hente

Perinteisesti Shotokan karate on ollut isokokoisten henkilöiden suoraviivainen tyyli, jossa mahdollinen hitaus on korvattu lisäämällä voimaa.

Seite on ollut perinteinen tapa suorittaa tekniikkaa. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että yksi raaja - yksi tekniikka. Tyypillinen esimerkki tästä on että vastaisku suoritetaan eri kädellä kuin torjunta.

Hente tarkoittaa sitä, että torjuvasta kädestä tulee hyökkäävä tai että puolustetaan ja hyökätään useita kertoja peräkkäin vaihtamatta raajaa. Näin tekniikat voidaan suorittaa nopeammin ja tehdä tilaa sekä saada aikaa viimeiselle tekniikalle. Seite ja Hente tekniikoiden monipuolinen käyttö edellyttää että harjoittelija osaa suorittaa tekniikan sekä lyhyellä että pitkällä liikeradalla. Taiji Kasen mukaan juuri tämän tyyppisiä asioita, jopa kokonaisia taistelujärjestelmiä karaten liikesarjat eli katat, tässä tapauksessa esimerkiksi Tekki Sandan, pitävät sisällään.

Shuto uchi ja Haito uchi sekä muut avokäsitekniikat

Yksi varmimpia tapoja tunnistaa SRKH-tyyli on tarkastella tapaa jolla avokäsitekniikat suoritetaan. Shuto- ja haito uchin liikeradat tulevat suoraan miekkailutekniikoista. Käsiä käytetään paitsi miekan sijasta myös niin, että tekniikkaa suorittavien raajojen voisi kuvitella pitävän suurikokoista ja painavaa miekkaa. Liikeradat ovat laajoja ja pitkiä. Vaikka Taiji Kase on aikoinaan tullut tunnetuksi jalkatekniikoistaan ja erityisesti kehittämistään ushiro geri ja kaiten geri potkuista, niin silti maailmasta tuskin löytyy hänen vertaistaan kun on kysymys avokäsitekniikoista.

Katojen ura ja go-muodot

Akatemian tyylissä pidetään tärkeänä että kaikki katat hallitaan yhtä hyvin sekä normaali- että ura-muodoissaan eli peilikuvana. Useista katoista on olemassa myös go-muotoja, joissa liikutaan vain taaksepäin.

Suomessa Shotokan Ryu Kase Ha tyylisuunnan uranuurtajana oli nyt jo toimintansa päättänyt F.K.S.A. Itse tyylisuunta on kuitenkin voimissaan ja jatkaa kehittymistään useiden seurojen ja kokeneiden vetäjien ylläpitämänä eri puolilla Suomea. Kaikkein parhaiten pääset tutustumaan tapaamme harjoitella tulemalla mukaan joko alusta saakka seurojemme peruskurssien kautta tai mikäli sinulla on jo kokemusta karatesta niin osallistumalla niille SRKH-tyylin leireille jotka ovat avoimia kaikille harrastajille.

Lähde ja lisätietoja: Shotokan Ryu Kase Ha, Finland

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.