Ki-Aikido - Lajikuvaus

Ki-aikido on aikidon tyylisuunta missä korostetaan ki:n merkitystä ja harjoitellaan sen käyttöä. Ki tarkoittaa jotain minkä voi tuntea, havainnoida, mutta se ei ole selkeää. Aikido tarkoittaa harmonian tietä, harmonista tapaa elää. Ki-aikidon harjoitteleminen koostuu kahdesta osa-alueesta ki harjoituksista ja aikido harjoituksista. Ki-aikidossa ei kilpailla. Todellinen haaste olemme me itse, omine rajoituksinemme ja heikkouksinemme.

Harjoituksissa luodaan jo heti alussa vuorovaikutustilanne kahden ihmisen välille jossa on hyökkääjä (uke) ja hyökkäyksen kohde (nage). Tässä tilanteessa nage pyrkii suorittamaan annettuja tekniikoita. Tilanteen avulla opimme ymmärtämään, että hyökkäyksen torjuminen ei ole kuin tilapäinen ratkaisu. Torjuminen antaa heti mahdollisuuden uudelle hyökkäykselle, joka voi olla vielä edellistäkin voimakkaampi. Nagen tarkoituksena onkin luoda tilanne missä hyökkäys vain loppuu itsestään.

Ki-aikidossa on kaksi perusperiaatetta, mieli liikuttaa kehoa ja rentous. Ymmärtämällä nämä periaatteet käytännössä, opimme käyttämään omia voimavarojamme huomattavasti paremmin ja ymmärtämään mitä harmonia on. Aikidotekniikoiden tarkoitus onkin harmonian säilyttäminen tai sen palauttaminen, tilanteessa missä uke on sen rikkonut.

Lähde ja lisätietoja: Ki-Aikido seura KiDo ry

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.