PAOMAC/Vapaanyrkkeily - Lajikuvaus

PAOMAC eli avoimen mielen taito on käytännönläheinen lähitaistelun harjoittelu- ja opetusmetodi. Se ei sisällä varsinaisia tekniikoita, vaan periaatteita, oletuksia ja taktiikoita, joita voidaan soveltaa useisiin eri tekniikkakokonaisuuksiin tai lähitaistelulajeihin.

Vapaanyrkkeily on lähitaistelumuoto, joka soveltaa PAOMACin ajatuksia luoden monesta erilaisia taktiikoita ja tekniikoita hyödyntävästä lajista yhden helposti opittavan ja tehokkaan taistelu- ja itsepuolustustaidon. Siinä missä PAOMAC on kokoelma ajatuksia, on vapaanyrkkeily kokoelma tekniikoita. Vapaanyrkkeilyssä opetus jaetaan kahteen toisiinsa sitoutuvaan kokonaisuuteen: lähitaisteluun ja itsepuolustukseen. Oppilaan on hyvä mieltää minkälaiseen tilanteeseen harjoittelun alla olevat tekniikat ja taktiikat on tarkoitettu. Vapaanyrkkeilylle on tyypillistä nopeat iskusarjat, joita säestetään laajalla valikoimalla potkuja. Suomen lain pykälät mielessä pitäen opetetaan myös hallintatehoa erilaisten lukkojen, kuljetusotteiden ja alasvientien muodossa.

© Anne Usvalampi

Lisätietoja: Kunto ja Kamppailu ry

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.