Shaolin Kungfu - Lajikuvaus

LAJIKUVAUS

Mitä on Shaolin Kungfu?

Shaolin Kungfu on taistelutaito, joka sai alkunsa Kiinan Shaolin-luostarissa. Sen historia on suunnilleen 1500 vuoden pituinen, jonka aikana se on jakautunut useisiin tyyleihin, kuten Lohanquan, Chaquan, Hung Gar, Tanglanquan, Wing Chun, Choy Lee Fut ja monet muut. Shaolin Kungfu on itsessään täydellinen ohjelma kokonaisvaltaiseen kehitykseen kaikissa henkilön fyysisissä, emotionaalisissa ja henkisissä osa-alueissa. Fyysisellä tasollaan Shaolin Kungfu tarjoaa harjoittelijalle erinomaisen terveyden ja elinvoimaisuuden; henkisellä tasollaan, mikäli harjoittelija on valmis, se tarjoaa tien suurimpaan mahdolliseen saavutukseen, valaistumiseen.

Mitä hyötyjä Shaolin Kungfun harjoittelemisesta voi saada?

Harjoittelemisesta saatavat monet hyödyt voidaan jakaa yleisesti viiteen eri kategoriaan:

  • Itsepuolustustaito
  • Terveys
  • Elinvoima
  • Mielen kirkkaus
  • Henkinen kehitys
Aidon, korkeatasoisen kungfun harjoitteleminen ei ainoastaan tee meistä terveitä, energisiä ja kykeneviä puolustamaan itseämme, vaan myös avaa meitä onnellisuudelle, mielen selkeydelle ja henkiselle täyttymykselle, auttaen meitä paremmin osallistumaan, arvostamaan ja nauttimaan kaikesta ympärillämme. Ylläoleva kuvaus saattaa tuntua vaikealta uskoa, mikäli on tutustunut ainoastaan Shaolin Kungfun erillisiin osa-alueisiin kuten liikesarjoihin ja tekniikoihin. On kuitenkin hyvä pitää mielessä että eräs Shaolin-opetuksen peruspilareista, jossa kaikuvat Buddhan opetukset, on muodostaa henkilökohtaisen kokemuksen ja ymmärryksen kautta asioista oma arvionsa, ei uskoa sokeasti tai hyväksyä asioita pelkän väitteen pohjalta.

KUNGFU TAISTELUTAITONA

Voiko kungfua käyttää taisteluun?

Kungfu on erittäin tehokas taistelutaito — sen pääasiallinen tarkoitus on itsepuolustus, joskin aidon kungfun harjoittamisesta saa paljon muitakin suurenmoisia hyötyjä. Jos joku on harjoitellut kungfua hyvän aikaa, vaikka esimerkiksi kaksi vuotta, eikä pysty käyttämään oppimaansa puolustaakseen itseään, hän on ohittanut kungfun tärkeimmän tarkoituksen. Tällaisista taidoista, jotka sopivat julkisiin esityksiin mutta eivät taisteluun, käytetään joskus kiinan kielessä sanontaa “kukkaisnyrkit ja korupotkut”.

Voiko kungfu -liikesarjoista löytyviä liikkeitä ja asentoja käyttää taisteluun?

Kyllä. Kaikki menneiltä mestareilta perityt kungfuliikkeet — mukaan lukien kaikki Taijiquanista löytyvät — ovat useiden vuosisatojen aikana heidän käymissään todellisissa taistelutilanteissa kiteytyneitä muotoja. Toisin sanoen: mestarit tekivät kungfu-liikkeitä kaikista niistä tekniikoista, joita menneisyydessä käytettiin, ja jatkoivat niiden parantelua läpi vuosisatojen. Kungfu-tekniikat ja -asennot eivät edusta jokamiehen spontaaneja reaktioita taistelutilanteisiin — siksi niiden tehokas käyttö edellyttää johdonmukaista harjoittelua. Kungfu-taistelija on koulutettu käyttämään liikkeitä, jotka eivät normaalisti tule ihmiseltä luonnostaan, luonnollisesti. Tehdessään minkä tahansa kungfuliikkeen, -muodon tai -asennon, kungfun harjoittelija toistaa menneiden mestareiden kollektiivisen työn hedelmänä syntyneen taistelutekniikan. Kun taas harjoittelija suorittaa kungfu-liikesarjan, hänen liikkeissään on mukana mestarien taktiset näkemykset tiettyihin taistelutilanteisiin.

KUNGFU JA HENKINEN KEHITYS

Millä tavoilla Shaolin Kungfun harjoitteleminen mahdollistaa henkisen kehityksen?

Bodhidharman, joka alun perin opetti Shaolin-luostarissa munkeille Kahdeksantoista Lohanin Käden ja Jänteiden Muuntamisen (Yi Jin Jing, englanniksi Sinew Metamorphosis) harjoitukset, keskeisenä päämääränä oli henkinen kehitys. Myöhemmin nämä kaksi harjoitusten sarjaa kehittyivät Shaolin Kungfuksi. Yksinkertaisesti sanottuna Shaolin Kungfun harjoitteleminen mahdollistaa henkisen kehityksen, sillä mielen ja hengen harjoittaminen on keskeinen osa sen harjoitussisältöä. Tie tähän kulkee meditaation ja Zenin kautta. On hyvä muistaa, että aina harjoitellessamme aitoa Shaolin Kungfua, harjoittelemme samanaikaisesti myös chi kungia ja Zeniä.

Onko Bodhidharma Shaolin Kungfun ja Shaolin Chi Kungin perustaja?

Ei ole, mutta seuranneet Shaolin-taitojen harjoittelijat kiitollisuudesta kunnioittivat häntä ensimmäisenä patriarkkanaan, sillä hänen aloitteensa johti Shaolin Kungfun ja Shaolin Chi Kungin syntyyn. Ennen Bodhidharmaa kungfua tai chi kungia ei harjoiteltu Shaolin-luostarissa.

Millä tavalla Zen liittyy Shaolin Kungfuun?

Moni ei välttämättä ole tietoinen seuraavista historiallisista faktoista: Ensinnäkin, kaikki nykyiset Zen-oppisuunnat ovat haarautuneet Shaolin-luostarista. Toiseksi, Shaolin Kungfu sai alkunsa Zenin harjoittelemisen seurauksena. Siksi Shaolin Kungfu ja Zen, sekä myös chi kung, ovat lähtökohtaisesti läheisessä yhteydessä toisiinsa. Zenin perustason harjoittelussa kungfussa jokaiseen liikkeeseen liittyy mielen ja energian harjoittamista. Edenneemmillä tasoilla chi kungin ja Zenin harjoittelu voi kehittää mestareille kykyjä, joita vihkiytymättömien saattaa olla vaikeaa uskoa todeksi.

Lähdeja lisätietoja: Shaolin Wahnam Finland
© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.