Taekwondo (Kukkiwon/WTF) - Lajikuvaus

Taekwondo Suomessa:

Suomeen Taekwondon toi vuonna 1979 korealainen Mestari Dae Jin Hwang. Hän onkin merkittävällä tavalla vaikuttanut lajin kehitykseen Suomessa. Ensimmäinen seura perustettiin Klaukkalaan 1979. Suomen Taekwondoliitto perustettiin 1980. Maailman Taekwondoliittoon (WTF) ja Euroopan Taekwondounioniin (ETU) Suomen Taekwondoliitto liittyi 1982.

Taekwondon määritelmä:

Taekwondo on fyysinen inhimillisyyden ilmaus, joka muodostuu eloonjäämisen halusta ja halusta toteuttaa ihmisen korkeampia henkisiä päämääriä.

Periaatteessa kaikki toiminnot ovat kehittyneet inhimillisestä vaistosta vahvistaa (omaa kehoa ja mieltä) itsensä puolustamista. Tämä vahvistaminen (fyysinen) yhdessä positiivisten ajatusten kanssa (psyykkinen) pyrkii kokonaisuutena näiden yhteisen kehityksen tuloksena saavuttamaan käsitteet TÄYDELLINEN HETKI, jolloin ollaan yhtä koko maailmankaikkeuden kanssa, ja täydellinen MINÄN HALLINTA, jolloin saavutetaan henkinen tasapaino ja kyetään hallitsemaan teot, halut ja ajatukset. Nämä seikat antavat Taekwondolle filosofiset mittasuhteet.

Taekwondo lajina:

Taekwondo on monipuolinen ja vaativa harrastus- ja urheilulaji, joka kehittää harrastajan kuntoa, voimaa, nopeutta, notkeutta ja koordinaatiota. Taekwondoon sisältyy useita tekniikoita, potkut ja lyönnit, joista muodostetaan liikesarjoja, poomse. Lajiin kuuluu myös otteluita sekä harrastus- että kilpatasolla. Kuitenkin lajin lähtökohtana on hyvän itsepuolustustaidon kehittyminen.

Taekwondon harrastajan tie on pitkä. Se alkaa alkeiskurssista ja etenee asteittain keltaisesta mustaan, joita niitäkin on useita asteita (DAN). Laji sisältää vahvan filosofisen taustan, MUDON, joka kasvaa harrastajaan kovien fyysisesti rasittavien harjoitusten ja ajan myötä. Pidemmälle kehittynyt Taekwondon harrastaja on tasapainoinen, harkitseva ja tiedostava ihminen, jonka itseluottamus on vahva ja hän elää sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Tosiasiassa Taekwondon harrastus ei aloittamisen jälkeen pääty milloinkaan, vaan Taekwondosta kasvaa elämäntapa, jonka mukaan harrastaja elää matkansa viimeiseen hetkeen asti.

Tärkeimmät ohjeet Taekwondossa ovat elämänohjeita, joita tulee noudattaa kaikissa elämänvaiheissa, niin harjoituspaikalla kuin muuallakin. Kiteytettynä näitä kutsutaan mudo-ajatteluksi, jonka ominaisuuksia kuvataan seuraavilla ohjeilla:

KÄYTÖS
VAATIMATTOMUUS
KÄRSIVÄLLISYYS
UHRAUTUVUUS
KUNNIOITUS
MIELEN JA KEHON PUHTAUS

Lähde ja lisätietoja: Suomen Taekwondoliitto

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.