Taido - Lajikuvaus

Taido - vartalon ja mielen tie

Taido on nykyaikainen, vanhan japanilaisen perinteen omaava kamppailu-urheilulaji. Se on kehitetty nykyaikaisen ihmisen ja yhteiskunnan tarpeiden mukaiseksi, jatkuvasti kehittyväksi taistelulajiksi.

Taidossa hyökätään ja puolustaudutaan samanaikaisesti vartalon erilaisia liikeratoja hyödyntäen. Perustekniikat jaetaan viiteen eri luokkaan, joissa jokaisessa käytetään eri tavoin hyväksi vartalon tekniikalle antamaa voimaa.

Liikkuminen on eräs taidon tärkeimmistä osista. Liikkuvaan kohteeseen on vaikea osua, joten taidossa on kahdeksan erilaista jalkojen liikkumistapaa. Lisäksi liikkumisessa hyödynnetään voltteja, kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä.

Taidon päämääränä on kehittää harrastajaansa sekä fyysisesti että henkisesti. Vaativa harjoittelu ja salikuri kasvattavat harrastajaansa sopeutumaan yhteiskuntaan ja noudattamaan sen sääntöjä ja normeja. Taidossa pyritään kehittämään omaehtoista ajattelua, itsehillintää ja itseluottamusta.

Taidon historia:

Taidon kehitti japanilainen Seiken Shukumine (1925-2001). Lajin kaukaisin perusta on okinawa-tessä. Shukumine kehitti ensin uuden karatetyylin Gensei ryu karate do:n. Shukumine halusi kuitenkin luoda kokonaan uuden tyylin ja 20 vuoden kehittelyn tuloksena syntyi uusi taistelumuoto, Taido.

Japanin Taidoliitto perustettiin vuonna 1965 ja Maailman Taidoliitto perustettiin 1984. Taidon harrastaminen on vireää tällä hetkellä Australiassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Portugalissa , Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Suomeen Taido saapui 1972. Ensimmäinen virallinen taidon alkeiskurssi järjestettiin vuonna 1974. Ensimmäiset SM-kilpailut järjestettiin Lahdessa vuonna 1978. Seurojen lisääntyessä tuli tarve saada yhteinen kattojärjestö ja Suomen Taidoliitto perustettiin vuonna 1981. Tällä hetkellä pohjoisin taidosali sijaitsee Kemijärvellä ja eteläisin Helsingissä.

Suomen Taidoliitto ry kuuluu Suomen Liikunta ja Urheiluun ja Nuoreen Suomeen.

Taido kilpailulajina:

Aktiiviselle harjoittelijalle taido tarjoaa monipuolisen kilpailulajin. Yksilölajeissa kilpaillaan ottelussa eli jissenissä ja liikesarjassa eli hokeissa. Joukkueet kilpailevat jissenissä ja hokeissa sekä tenkaissa.

Hokei on ennalta suunniteltu ottelu kuvitteellisia vastustajia vastaan. Se on tekniikkaliikesarja, joka koostuu hyökkäyksistä, puolustuksista ja liikkumisista.

Jissen on kahden henkilön välinen ottelu, jossa ottelijat hyökkäävät ja puolustavat taidotekniikoita vapaasti soveltaen taidon sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

Dantai hokei on viisihenkisen joukkueen mahdollisimman yhtäaikainen liikesarja, jossa aloitusmuodostelma pyritään säilyttämään.

Dantai jissen on joukkueottelu, jossa viisi ottelijaa joukkueenjohtajan johdolla ottelee vuorotellen toisen joukkueen ottelijoita vastaan. Jokaisella ottelijalla on oma tekniikkaluokka, jonka tekniikoista ottelija saa helpommin pisteitä.

Tenkai on ennalta suunniteltu taistelu, jossa keskusmies eli shuyaku monipuolista taidotekniikkaa käyttäen tuhoaa kaikki viisi vastustajansa yksitellen. Jokaisella vastustajalla eli wakiyakulla on oma tekniikkaluokka, jota hänen täytyy käyttää ainakin kolmessa hyökkäyksessä.

Lähde ja lisätietoja: Suomen Taidoliitto

© Copyright Kamppailulajit Suomessa - Martial Arts in Finland. All rights reserved.